Áður en sótt er um afnotaleyfi

Hvenær skal sækja um afnotaleyfi?

Ef fyrirhuguð framkvæmd, viðburður eða önnur afnot eru á borgarlandi skal sækja um afnotaleyfi. Ef afnotin eru innan einkalóðar þarf að fá samþykki eiganda lóðar. Það athugist að sækja skal um leyfi til Vegagerðar vegna afnota af þjóðvegum í þéttbýli og til Faxaflóahafna vegna afnota innan hafnarmarka. Í borgarvefsjá má sjá afmörkun borgarlandsins, þjóðvegi í þéttbýli og hafnarmörk.  

Hvað telst til borgarlands? 

Til borgarlands teljast allar götur, gangstéttar, stígar, torg, almenningsgarðar og opin svæði. Í borgarvefsjá má sjá afmörkun borgarlandsins og þar með hvort afnotin fara fram innan einkalóðar eða á borgarlandi.  

""

Hvað telst til rofs á yfirborði borgarlands? 

Hér er átt við allt rof og aðra jarðvinnu í borgarlandinu þar sem síðan þarf að endurgera yfirborð gatna, gangstétta, stíga, grænna svæða o.s.frv.  Þarna undir falla einnig byggingaframkvæmdir og önnur mannvirkjagerð þar sem nýta þarf borgarland. Það athugist að einnig þarf að sækja um afnotaleyfi fyrir stærri byggingarreiti og framkvæmdir sem eru að öllu leyti innan lóðar þar sem slík verk hafa áhrif á aðgengi og flæði umferðar á borgarlandi. Sótt er um leyfi í rafræna umsóknarkerfinu Rosy.   

Hvað fellur undir viðburði og önnur afnot? 

Hér getur verið um að ræða kvikmyndatöku, útitónleika, útifundi, fjöldagöngur, íþróttakeppnir og aðra viðburði af ýmsu tagi. Önnur afnot af borgarlandi eru t.a.m. gámar vegna búslóðaflutninga, vinnupallar, vinnulyftur, kranar, önnur vinnutæki o.s.frv.  

Götu og- torgsala

Götu- og torgsala fellur undir samþykkt þar um og skal beina fyrirspurnum á netfangið torgsala@reykjavik.is.  

Útiveitingar og veitingaborð á gangstétt

Leyfi til útiveitinga og staðsetningar veitingaborða á gangstétt er gefið út af byggingarfulltrúanum í Reykjavík og skal beina fyrirspurnum á  netfangið byggingarfulltrui@reykjavik.is. Rík áhersla er lögð á að þjónustusvæði sé skilgreint og afmarkað, gerð sé grein fyrir öllum búnaði og að allir vegfarendur eigi greiða og óhindraða leið framhjá þjónustusvæðinu.  

Um skilti á borgarlandi gildir samþykkt þar um.  

Skilmálar afnotaleyfis

Helstu skilmálar afnotaleyfis tengjast skyldum leyfishafa varðandi

  • Aðgengi og aðkomu allra vegfarenda framhjá framkvæmdasvæði  

  • Verðmæti og frágang á yfirborði borgarlands 

  • Öryggi og vinnusvæðamerkingar 

  • Upplýsingaskyldu við vegfarendur, íbúa og aðra hagaðila í nærumhverfi