13906 Fálkaborg, endurgerð lóðar. Yfirborðsefni.

F.h. Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:
Fálkaborg, endurgerð lóðar 2017 – Yfirborðsefni. Útboð nr.  13906

Útboðsgögn verða  eingöngu  aðgengileg á útboðsvef Reykjavíkurborgar á vefslóðinni: http://utbod.reykjavik.isfrá kl. 13:00 mánudaginn 3. apríl 2017.

Finna má leiðbeiningu um nýskráningu fyrirtækja á vefslóðinni http://reykjavik.is/utbodsauglysingar - Nýskráning fyrirtækja hefst með því að smella
„New supplier registration“ og fylgja leiðbeiningum á skjá.
Vakin er athygi á að senda verður fyrirspurnir í gegnum útboðsvef innkaupadeildar.   Fyrirspurnum sem berast með öðrum hætti verður ekki svarað. 

Tilboðum skal skila með rafrænum hætti á framangreindan útboðsvef innkaupadeildar Reykjavíkurborgar eigi síðar en:  kl. 10:30 þann 25. apríl 2017.

Lauslegt yfirlit yfir verkið
Verkið er yfirborðsefni fyrir 1. áfanga endurgerð lóðar leikskólans Fálkaborgar við Fálkabakka 9, 109 Reykjavík.  Bjóðandi sér um að útvega og ganga frá yfirborðsefnum kringum leiktæki og á önnur öryggissvæði eða sérstakar merkingar í yfirborð.
Verktaki á vegum verkkaupa sér um alla jarðvinnu fyrir yfirborðsefnin.

Framkvæmdatími – verklok
Reiknað er með að verktaki geti hafið vinnu við sína verkþætti um miðjan júlí.
Á framkvæmdartímanum verða aðrir verktakar einnig að störfum.  Verktaki þarf að samræma sína vinnu gagnvart öðrum framkvæmdaraðilum á lóðinni og taka fullt tillit til þeirra vinnu.
Þar sem framkvæmdir fara fram að hluta til á skólatíma, skal verktaki taka fullt tillit til þeirrar starfssemi.  Þetta á bæði við um umferð og hávaða vegna vinnu og vinnuvéla.  Hann skal sjá til þess að vinnusvæði sé afgirt og umferð vinnuvéla í frímínútum utan afgirts vinnusvæðis eigi sér ekki stað án þess að aðstoðarmaður gæti þess að engin börn séu í hættu

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 0 =