Árbók Reykjavíkurborgar

Tilgangur Árbókar Reykjavíkurborgar er að safna saman tölfræðiupplýsingum um Reykjavíkurborg, halda utan um þær og gera aðgengilegar innanlands og utan fyrir almenning, sérfræðinga og aðra sem hafa áhuga.

Hægt er að opna Árbókina hér.

Upplýsingarnar ná til ýmissa svið mannlífs, náttúru, samgangna og annarra þátta innan borgarinnar. Upplýsingar í Árbókinni eru fengnar frá ýmsum sviðum og stofnunum Reykjavíkurborgar, Hagstofu Íslands og öðrum sérhæfðum stofnunum á ýmsum sviðum.

Árbók Reykjavíkurborgar hefur verið gefin út á prenti með hléum frá fyrrihluta 20 aldar, útgáfan hófst með reglubundnum hætti árið 1972 og stóð allt til ársins 2006. Árbók Reykjavíkurborgar var síðan gerð aðgengileg almenningi á vefnum árið 2013.

Markmið með Árbók Reykjavíkurborgar eru:

 •     að setja ýmsar tölfræðiupplýsingar um Reykjavíkurborg fram á skýran og aðgengilegan hátt,
 •     að miðla tölulegum upplýsingum um Reykjavíkurborg til almennings,
 •     að gera tölulegar upplýsingar um Reykjavíkurborg aðgengilegar og notendavænar,
 •     að auka eftirlit með upplýsingum,
 •     að samræma framsetningu á upplýsingum um Reykjavíkurborg á vefnum,
 •     að samræma upplýsingaöflun og -gjöf innan Reykjavíkurborgar,
 •     að auka samstarf á milli sviða borgarinnar í upplýsingaöflun og -gjöf.

Notendur og notkunarsvið

Upplýsingagjöf til borgarstjóra, borgarfulltrúa og starfsmanna Reykjavíkurborgar, stofnana, fyrirtækja og einstaklinga.

Heimildir

Heimildir koma frá ýmsum sviðum innan starfsemi Reykjavíkurborgar og sérhæfðum stofnunum.

Upplýsingaöflun, birting gagna og viðmiðunartími

Leitað er eftir upplýsingum frá ýmsum starfssviðum Reykjavíkurborgar á þeim tímapunktum sem viðkomandi svið gefur út upplýsingar. Upplýsingar frá stofnunum og öðrum aðilum fara eftir birtingaráætlunum viðkomandi stofnana. Nánari upplýsingar um birtingu gagna má finna í birtingaráætlun Árbókar Reykjavíkurborgar.

Viðmiðunartími flestra gagna er almanaksárið en í einstaka flokkum getur viðmiðunartíminn verið annar. Flestar töflur eru gefnar út árlega, einstaka töflur eru gefnar út mánaðarlega eða á nokkurra ára fresti.

Miðað er við að nýjustu tölfræðiupplýsingar verði uppfærðar jafn óðum og þær liggja fyrir.

Áreiðanleiki upplýsinga

Árbók Reykjavíkurborgar byggir á gögnum beint frá ýmsum deildum Reykjavíkurborgar eða viðurkenndum stofnunum sem bera ábyrgð á viðkomandi málaflokki.

Nýjar skilgreiningar geta leitt til breytinga á upplýsingum. Einnig geta komið upp tilvik þar sem eldri upplýsingar þarfnast breytinga vegna nýrri og/eða breyttra mæliaðferða, tímabila eða annarra ástæðna.

Samanburður upplýsinga

Í langflestum efnisflokkum er gerður samanburður á milli ára og í sumum tilfellum á milli mánaða. Þessi samanburður á að vera nokkuð áreiðanlegur.

Ef breytingar hafa verið gerðar á mælikvörðum, skilgreiningum eða forsendum er þess getið í athugasemdum eða öllum tölulegum upplýsingum breytt í samræmi við breytta mælikvarða, skilgreiningar eða forsendur. Ef villa eða misræmi kemur upp er það leiðrétt strax og það hefur fengist staðfest.

Ekki eru gefnar út bráðabirgðatölur í öllum efnisflokkum en í þeim flokkum sem það er gert geta bráðabirgðatölur verið allt frá hreinum spátölum, sambland af spátölum og raunverulegum tölum eða óstaðfestar upplýsingar.

Aðgangur að upplýsingum

Almenningur hefur jafnan aðgang að öllum upplýsingum sem settar eru á vef Árbókar Reykjavíkur og birtir Reykjavíkurborg birtingaráætlun upplýsinga til að auðvelda notendum aðgengi að nýjustu upplýsingunum hverju sinni og að ljóst sé hvenær og hversu oft upplýsingar eru uppfærðar.

Trúnaður og traust er afar mikilvægt við vinnslu Árbókar Reykjavíkurborgar og fá aðilar utan viðkomandi fagsviða ekki aðgang að gögnum umfram það sem nauðsynlegt er og er birt almenningi á vef Árbókar Reykjavíkurborgar. Starfsmenn Reykjavíkurborgar fá engan frekari aðgang að upplýsingum nema þeir þurfi vinnu sinnar vegna. Sé frekari upplýsinga óskað er viðkomandi beðinn um að hafa samband við starfsmenn Árbókar Reykjavíkur í gegnum netfangið arbok@reykjavik.is, hafa samband beint við fagsvið innan Reykjavíkurborgar eða hafa samband við heimildaraðila.

Ýmsar upplýsingar kunna að vera birtar með einum eða öðrum hætti til dæmis á vef viðkomandi sviða innan Reykjavíkurborgar eða á vef stofnana sem getið er í heimildum.

Aðgangur að upplýsingum fyrir almenning:

 •     Vefsíða Árbókar Reykjavíkurborgar.
 •     Ýmis svið Reykjavíkurborgar gefa út skýrslur um starfsemi sína sem finna má á vef viðkomandi sviða.
 •     Fréttir eru á vef Árbókar Reykjavíkurborgar sem og vef Reykjavíkurborgar.
 •     Í sumum tilfellum eru frumupplýsingar á vefsíðum ýmissa stofnana. (Sjá heimildaskrá hverrar töflu fyrir sig).

Grunngögn, varðveisla og notkunarmöguleikar

Grunngögn koma frá ýmsum deildum Reykjavíkurborgar og ýmsum fagstofnunum.

Öll grunngögn sem viðkoma gerð Árbókar Reykjavíkurborgar eru geymd á tölvutæku formi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Frekari upplýsingar má nálgast hjá skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, tölfræði og greiningu, í gegnum síma 4 11 11 11 eða með því að senda tölvupóst á netfangið arbok@reykjavik.is. Vefsíðu Árbókarinnar má sjá hér.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 3 =