Mannréttindaskrifstofa

Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar byggir á mannréttindum og jafnræðisreglunni. Jafnræðisreglan eða bann við mismunun er ein grunnhugmynd mannréttinda. Hana er að finna í helstu mannréttindasamningum og í 65. gr. stjórnarskrárinnar en reglan kveður á um að bannað sé að mismuna fólki á grundvelli tiltekinna eiginleika þess eða af öðrum ómálefnalegum ástæðum.

Mannréttindaskrifstofa sér um þjónustu við mannréttindaráð. Mannréttindaráð starfar í umboði borgarráðs Reykjavíkur og mótar stefnu, tekur ákvarðanir og gerir tillögur til borgarráðs í mannréttindamálum. Jafnframt hefur ráðið eftirlit með rekstri mannréttindaskrifstofu. 
 
Á mannréttindaskrifstofu, sem staðsett er í Ráðhúsi Reykjavíkur, starfa 8 starfsmenn.

Helstu verkefni mannréttindaskrifstofu eru meðal annars að:

 • vinna, ásamt mannréttindaráði, að framkvæmdaáætlun mannréttindamála

 • fylgja eftir ákvörðunum mannréttindaráðs, öldungaráðs og fjölmenningarráðs

 • efla samráð innan borgarinnar í þeim málum sem stefnan nær til

 • eiga samvinnu við félög og önnur sveitarfélög í málum sem stefnan nær til

 • eiga samráð við tilnefnda mannréttindafulltrúa á sviðunum

 • efla samráð í málaflokknum innan borgarinnar

 • eiga frumkvæði að verkefnum

 • standa vörð um að borgarbúum sé ekki mismunað vegna uppruna, litarháttar, trúarbragða, aldurs, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu.

 

Á mannréttindaskrifstofu eru vistuð eftirtalin ráð og nefndir:

 • Öldungaráð Reykjavíkurborgar. Verksvið þess er að vera borgarstjórn, nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni og hagsmuni borgarbúa sem er 67 ára og eldri.

 • Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar. Verksvið þess er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um málefni hagsmuni borgarbúa sem eru innflytjendur.

 • Ofbeldisvarnarnefnd. Verksvið hennar er að vera borgarstjórn og nefndum og ráðum Reykjavíkurborgar til ráðgjafar um aðgerðir og viðbrögð við ofbeldi í samfélaginu.

 • Ferlinefnd fatlaðs fólks. Verksvið hennar er að móta stefnu í aðgengismálum, taka ákvarðanir og gera tillögur til umhverfis og skipulagsráðs sem varða verksvið hennar.

 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Hægt er að hafa samband við skrifstofuna gegnum netfangið mannrettindi@reykjavik.is eða í síma  411 4153. Af hverju ætti ég að hafa samband við mannréttindaskrifstofu?

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

12 + 8 =