Menntastefna til 2030 í mótun

Í upphafi árs 2017 hófst þverfagleg og þverpólitísk vinna við mótun nýrrar menntastefnu fyrir borgina fram til ársins 2030. Útgangspunktur þeirrar stefnumótunar er barnið sjálft. Menntastefnan er mótuð í víðtæku samráði allra hagsmunaaðila í skólasamfélaginu og með ráðgjöf færustu sérfræðinga innlendra sem erlendra. 

 

 

 

 

  • Menntastefnukynning
  • Grunnskólanemendur ræða nýja menntastefnu.
  • Menntastefna merki
  • Leikskólabörn móta menntastefnu.
  • Kennarar vinna að nýrri menntastefnu borgarinnar fram til ársins 2030.
  • Starfsfólk frístundamiðstöðvanna fundar um menntastefnu.

Markmiðið er að ná breiðri samstöðu um mikilvægustu markmið til lengri og skemmri tíma og brýnustu aðgerðir í menntamálum með áherslu á hag barna og ungmenna í reykvísku skólasamfélagi. Er stefnunni ætlað að vera hvatning og innblástur fyrir leikskóla,  grunnskóla og frístundamiðstöðvar borgarinnar, þar sem þessar stofnanir mynda samverkandi heild fyrir börnin í borginni.

Borgarbúum var boðið til fyrri hluta samráðs um menntastefnuna á Betri Reykjavík frá því um miðjan maí til 15. júní.

Seinni hluti samráðsins fer fram í nóvember 2017 með fundum á öllum starfsstöðum SFS, með stjórnendum, starfsfólki, börnum og foreldrum.Einnig á samráðsvefnum Betri Reykjavík.

Til að ná sem víðtækastri samstöðu um markmið, úrbætur og aðgerðir var settur á laggirnar samráðsvettvangur undir forystu borgarstjóra. Þar eiga fulltrúa stjórnendur, kennarar og foreldrar sem tengjast skóla- og frístundastarfi borgarinnar, auk kjörinna fulltrúa og fulltrúa framhalds- og háskóla. Með vettvangnum starfar einnig hópur ráðgjafa – þau Arna Hólmfríður Jónsdóttir, Gerður G. Óskarsdóttir, Jón Torfi Jónasson og Vanda Sigurgeirsdóttir, ásamt finnska menntafræðingnum Pasi Sahlberg. Sjá Finnish Lesson 2.0

Stýrihópur skipaður kjörnum fulltrúum leiðir verkefnið og ber ábyrgð á framkvæmd þess, en dagleg umsýsla er í höndum verkefnisstjórnar sem í sitja valdir stjórnendur og starfsmenn miðlægrar skrifstofu skóla- og frístundasviðs , auk formanns stýrihóps og verkefnisstjóra vinnunnar.

Á vormisseri 2017 fór  fram hugmyndasöfnun með hugarflugsfundum stjórnenda og starfsfólks í skóla- og frístundastarfinu í borginni, svo og með  börnum og foreldrum. Alls var fundað á 96 starfsstöðum um áherslur í menntastefnunni. Jafnframt fór fram opið samráð á samráðsvettvangnum Betri Reykjavík á tímabilinu 9. maí - 6. júní. Í því samráði komu fram 56 nýjar hugmyndir að stefnumiðum í menntamálum og hátt í 300 manns settu fram rök með og á móti hugmyndum og forgangsraðað þeim. Alls skoðuðu um 6000 manns fram komnar hugmyndir. 

Í nóvember 2017 verða fundir á starfsstöðum skóla- og frístundasviðs og í öllum hverfum borgarinnar um framkvæmd fram kominna stefnumiða og jafnframt boðið upp á frekari samráð á Betri Reykjavík um aðgerðir.

Í opnu rsamráðinu á Betri Reykjavík í nóvember er leitað eftir hugmyndum borgarbúa að aðgerðum til að framfylgja meginniðurstöðum úr fyrri hluta víðtæks samráðs um stefnumótunina sem fram fór á vormisserinu meðal barna, foreldra, starfsfólks og á samráðsvefnum Betri Reykjavík. Þá varð að niðurstöðu að leggja bæri megináherslu á fimm þætti í formlegri og óformlegri menntun barna og ungmenna; félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og heilbrigði.

Stefnt er að því að samþykkja nýja menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030 um miðjan nóvember á þessu ári.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

2 + 2 =