Frístundaheimili og sértækt félagsmiðstöðvastarf - Gjaldskrá

Þjónusta

Mánaðaverð

Síðdegishressing

Vistun 5 daga 12.750 3.680
Vistun 4 daga 10.400 2.950
Vistun 3 daga 8.030 2.210
Vistun 2 daga 5.660 1.480
Vistun 1 daga 3.290 750
Lengd viðvera 1.910  


Gjaldskrá var samþykkt í borgarstjórn í desember 2015 og tók gildi 1. janúar 2016.

Ef tvö systkini eða fleiri eru í vistun í frístundastarfi borgarinnar (yfir vetrartímann) er veittur 75% afsláttur vegna annars barns en 100% vegna þriðja og fjórða barns af frístundagjaldi, skilyrði er að systkinin hafi sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Foreldrar greiða fullt fæðisgjald fyrir öll börnin. 

Þá er veittur systkinaafsláttur milli dagforeldra, leikskóla og frístundaheimila/sértæks félagsmiðstöðvastarfs þannig að 50% afsláttur er af gjöldum á frístundaheimili/sértæku félagsmiðstöðvastarfi ef barnið á systkini í leikskóla eða hjá dagforeldri. Ekki er veittur afsláttur af gjaldi fyrir síðdegishressingu.

Ef þjónusta er nýtt kl. 8.00-13.30 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla- og páskafríum þarf að greiða fyrir það kr. 1.910 á dag. Á ofangreindum dögum geta börnin eftir sem áður dvalið á frístundaheimilunum/sértæka félagsmiðstöðvastarfinu frá kl. 13.30-17.00. Óskað er eftir skráningu á þessa daga sérstaklega á hverjum stað fyrir sig. Ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun á þessum dögum. 

 

Gjaldskrá 2016 fyrir sumarstarf frístundaheimila og sértækt félagsmiðstöðvastarf

 

Þjónusta

Vikuverð

Viðbótarstund
(08:00-09:00 eða 16:00-17:00)

5 dagar 8.470 2.470
4 dagar 6.780 1.980

Sendur er einn greiðsluseðill fyrir hvern mánuð í sumarfrístund. Veittur er 20% systkinaafsláttur af dvalargjaldi annars barnsins skráðu á sama lögheimili/fjölskyldunúmer. Ekki er veittur systkinaafsláttur af gjaldi vegna viðbótarstundar.

Vinsamlega athugið að forföll þarf að tilkynna með formlegum hætti í síðasta lagi á miðvikudegi áður en námskeið hefst. Ella verður námskeiðsgjald innheimt að fullu.

Gjald fyrir sumarfrístund er innheimt eftir á. Gjalddagi er fyrsti dagur næsta mánaðar. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Hafi gjaldið ekki verið greitt á eindaga leggjast á dráttarvextir og vanskilakostnaður. Hafi ekki verið greitt innan 50 daga frá gjalddaga er krafan send í milliinnheimtu hjá Momentum. Ekki er hægt að nota frístundakort til að niðurgreiða sumarstarf.
 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 0 =