Frístundaheimili og sértækt félagsmiðstöðvastarf - Gjaldskrá

Þjónusta

Mánaðaverð

Síðdegishressing

Samtals 

Vistun 5 daga 13.060 3.770 16.830
Vistun 4 daga 10.650 3.020 13.670
Vistun 3 daga 8.220 2.260 10.480
Vistun 2 daga 5.800 1.520 7.320
Vistun 1 daga 3.370 770 4.140
Lengd viðvera 1.960    


Ef tvö systkini eða fleiri eru í vistun í frístundastarfi borgarinnar (yfir vetrartímann) er veittur 75% afsláttur vegna annars barns en 100% vegna þriðja og fjórða barns af frístundagjaldi, skilyrði er að systkinin hafi sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Foreldrar greiða fullt fæðisgjald fyrir öll börnin.  

Þá er veittur systkinaafsláttur milli dagforeldra, leikskóla og frístundaheimila/sértæks félagsmiðstöðvastarfs þannig að 50% afsláttur er af gjöldum á frístundaheimili/sértæku félagsmiðstöðvastarfi ef barnið á systkini í leikskóla eða hjá dagforeldri. Ekki er veittur afsláttur af gjaldi fyrir síðdegishressingu.

Ef þjónusta er nýtt kl. 8.00-13.30 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla- og páskafríum þarf að greiða fyrir það kr. 1.960 á dag. Á ofangreindum dögum geta börnin eftir sem áður dvalið á frístundaheimilunum/sértæka félagsmiðstöðvastarfinu frá kl. 13.30-17.00. Óskað er eftir skráningu á þessa daga sérstaklega á hverjum stað fyrir sig og er skráning fyrir hádegi á löngum dögum bindandi. Ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun á þessum dögum. 

 

Gjaldskrá 2017 fyrir sumarstarf frístundaheimila og sértækt félagsmiðstöðvastarf

 

Þjónusta

Vikuverð

Viðbótarstund
(08:00-09:00 eða 16:00-17:00)

5 dagar 8.671 2.530

Sendur er einn greiðsluseðill fyrir hvern mánuð í sumarfrístund. Veittur er 20% systkinaafsláttur af dvalargjaldi annars barnsins skráðu á sama lögheimili/fjölskyldunúmer. Ekki er veittur systkinaafsláttur af gjaldi vegna viðbótarstundar.

Vinsamlega athugið að forföll þarf að tilkynna með formlegum hætti í síðasta lagi á miðvikudegi áður en námskeið hefst. Ella verður námskeiðsgjald innheimt að fullu.

Gjald fyrir sumarfrístund er innheimt eftir á. Gjalddagi er fyrsti dagur næsta mánaðar. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Hafi gjaldið ekki verið greitt á eindaga leggjast á dráttarvextir og vanskilakostnaður. Hafi ekki verið greitt innan 50 daga frá gjalddaga er krafan send í milliinnheimtu hjá Momentum. Ekki er hægt að nota frístundakort til að niðurgreiða sumarstarf.
 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

4 + 6 =