Frístundaheimili 6-9 ára

Frístundaheimili eru starfrækt við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar. Þau bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar skóladegi 6-9 ára barna lýkur. Frístundamiðstöðvar eru í forsvari fyrir starfið í hverju hverfi nema á Kjalarnesi, í Úlfarsárdal, Ártúnsholti og Norðlingaholti. Þar sjá skólarnir sjálfir um rekstur frístundaheimilanna. Fellaskóli í Breiðholti sér einnig um rekstur frístundaheimilis skólans.

Frístundaheimilin bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf. Leiðarljós þeirra er að sérhver einstaklingur fái að njóta sín og þroskast í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu.

Lögð er áhersla á að þroska félags- og samskiptafærni í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni barna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður.

Þjónusta við börn með sérþarfir er skipulögð í hverju frístundaheimili fyrir sig í samvinnu við foreldra, skóla og aðra fagaðila er tengjast börnunum.

Öll frístundaheimilin eru með heimasíður þar sem hægt er að sjá hvað börnin eru að fást við hverju sinni og sækja ýmsar hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra.

Frístundaheimilin í borginni.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

3 + 3 =