2017

 

Leiðarljós stefnu Reykjavíkurborgar um túlka- og þýðingaþjónustu er að starfsfólk Reykjavíkurborgar leggji áherslu á að veita öllum íbúum borgarinnar góða þjónustu og sinna leiðbeininga- og upplýsingaskyldu sinni. Samkvæmt mannréttindastefnu borgarinnar skal tryggt að fólk af erlendum uppruna eigi greiðan aðgang að þjónustu borgarinnar. Ávallt skal kalla til túlk þegar þörf er á því og /eða notandi óskar eftir því.

Stefna Reykjavíkurborgar um túlka- og þýðingaþjónustu og tillögur starfshóps um túlka- og þýðingaþjónustu voru samþykktar í borgarráði þann 1. júní 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Starfshópur um framtíðaruppbyggingu á gististarfsemi í Reykjavík var skipaður af borgarstjóra með erindisbréfi dags. 22. nóvember 2016. Hópurinn skilaði skýrslu og tillögum í júní 2017 og voru tillögur hópsins samþykktar í borgarstjórn þann 5. september 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Starfshópur um framtíðaruppbyggingu á gististarfsemi í Reykjavík í Reykjavík var skipaður af borgarstjóra með erindisbréfi dags. 22. nóvember 2016. Hópurinn skilaði skýrslu og tillögum í júní 2017 og voru tillögur hópsins samþykktar í borgarstjórn þann 5. september 2017.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Starfshópur um heimagistingu og íbúðagistingu í Reykjavík var skipaður af borgarstjóra með erindisbréfi dags. 19. júlí 2016. Hópurinn skilaði skýrslu og tillögum í júní 2017 og voru tillögur hópsins samþykktar í borgarstjórn þann 5. september 2017.

Skrifstofa borgarstjórnar

Verkefnið er liður í að framfylgja aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn kynbundnu ofbeldi og ofbeldi gegn börnum.

Stýrihóp verkefnisins skipuðu, Inga Sigurðardóttir og Guðbjörg Edda Hermannsdóttir frá Grandskóla, Rannveig Bjarnadóttir leikskólanum Gullborg, Steinunn Grétarsdóttir og síðar Martin Bruss Smedlund frístundaheimilinu Undralandi og Halldóra Gunnarsdóttir mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar.

Skýrslan útgefin í febrúar 2017. 

 

Skóla- og frístundasvið

Foreldrakönnun gerð á vormánuðum 2017 í öllum leikskólum í Reykjavík. 

Foreldrar sem áttu barn skráð í leikskóla í Reykjavík í febrúar 2017 fengu senda beiðni um þátttöku í tölvupósti. Svarhlutfall var 77%. 

Höf. Auður Ævarsdóttir og Hildur B. Svavarsdóttir, skrifstofu tölfræði og rannsóknarþjónustu SFS

 
Skóla- og frístundasvið

Gefin út í samstarfi skóla- og frístundasviðs, Sambands íslenskra sveitarélaga og Heimilis og skóla vorið 2017. 

Skóla- og frístundasvið

Til að aðstoða skóla við setja reglur um samskipti kennara og foreldra hefur starfshópur á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar sett fram viðmið sem skólar geta notað eða útfært í samræmi við aðstæður sínar.
Í starfshópi um samskipti foreldra og skóla sátu:

  • Arndís Steinþórsdóttir, fulltrúi skólastjóra í Reykjavík
  • Birgitta Bára Hassenstein, frá SAMFOK
  • Elín Guðfinna Thorarensen, fulltrúi kennara í Reykjavík
  • Nanna Kristín Christiansen, SFS,formaður hópsins
  • Sigrún Harpa Magnúsdóttir, SFS, ritari hópsins

Viðmiðin voru gefin úr vorið 2017

Skóla- og frístundasvið

Reykjavík hefur á undanförnum árum orðið þekkt sem fóstra tónlistar og í borginni býr mikill mannauður sem skapar fjölbreytt og kraftmikið tónlistarlíf. Tónlist er mikilvægt samfélagslegt afl og sjálfstæð uppspretta menningarlegra og efnahagslegra gæða auk þess að vera farvegur fyrir mikil sóknarfæri í frjóu borgarumhverfi. Með því að móta heildstæða stefnu og skýra aðgerðaáætlun um Tónlistarborgina getur Reykjavíkurborg nært enn frekari uppbyggingu öflugs tónlistarlífsins með þeim samfélags- og efnahagslega ávinningi sem því fylgir.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar var samþykkt í borgarstjórn 6. júní 2017 ásamt tillögum í húsnæðismálum og er sett fram til að mæta áskorunum á húsnæðismarkaðnum og markmiðum Reykjavíkurborgar í húsnæðismálum. Hún byggir á stefnumörkun Reykjavíkurborgar á sviði húsnæðismála og á lagaumgjörð og greiningum á stöðu á húsnæðismarkaðinum. Í henni eru skilgreind helstu byggingarsvæði í Reykjavík og hvernig uppbyggingu íbúðahúsnæði í þágu allra borgarbúa verður háttað í samvinnu við verkalýðshreyfinguna, húsnæðissamvinnufélög, samtök eldri borgara, stúdenta og einkaaðila.

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara
Skrifstofa borgarstjórnar

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

6 + 1 =